Kalite Politikamız

Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur. John Ruskin

ISO 9001-2008 Renault Kalite Sistemi

Üst yönetimi ve tüm çalışanları ile birlikte şirketimiz, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını sahip olduğu kurumsal ve toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, ulusal ve evrensel yasa, norm ve kurallara, meslek ahlakı ve etik değerlere bağlı kalarak, “Her seferinde, tam, eksiksiz ve beklentilerini aşacak şekilde, doğru ve zamanında, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.

Kurulduğu günden bu yana sektöründe önemli bir yer edinmiş olan şirketimiz, kurumsal varlığını sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişme trendinde devam ettirebilmek ve rekabet gücünü arttırabilmek için organizasyon ve faaliyetlerini, değişen dünya koşullarında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapıya kavuşturmayı ve bu şekilde dinamik ve proaktif bir şirket kültürü yapısını oluşturmayı hedefler. Şirketimiz bu çerçevede;

  • Sürekli Gelişim düşüncesi ile politika ve hedefleri düzenli biçimde gözden geçirmeyi, yeni hedefler belirleyerek bunları planlamayı ve gerçekleşmeleri için kaynak ayırarak uygulamaya koymayı,
  • Müşterilerimizi işimizin stratejik ortağı olarak kabul ederek, sürekli ve proaktif ilişki içerisinde onların ihtiyaçları doğrultusunda yeni fonksiyon, görev ve uygulamalar geliştirmeyi,
  • Bilgi ve veriye çabuk ulaşmak, bunları analiz ederek iyileştirmede kullanmayı, müşterilerimizin can ve mal emniyetleri bakımından en güvenli hizmeti almaları noktasında en yeni teknolojiyi imkânlar dâhilinde kullanmayı,
  • Hizmet kalitesinin belirlenmesinde ve gelişiminin sağlanmasında en önemli unsur olarak gördüğü çalışanlarını kendi işinin lideri olarak görerek, onların profesyonel ve bireysel becerilerini, yönetime katılımlarını, kariyerlerini sürekli eğitim ile geliştirmeyi ve desteklemeyi,
  • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile sektöründe ve ilişkide bulunduğu tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde örnek teşkil eden ve tüm bunların sürekliliğini çalışanları ve müşterileri ile birlikte gerçekleştirebilen bir şirket olmayı Taahhüt eder.

Başta üst yönetimimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız Yaşar Motorlu Araçlar  Yedek Parça San. ve Tic. Ltd.inin Kalite Politikasını uygulamaktan ve ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİnin gereklerini eksiksiz şekilde yerine getirmek ve geliştirmekten yükümlüdürler.

Yaşar ZEYTİN

Genel Müdür

MODELLER

Tüm Modeller

MODELLER

Tüm Modeller